Thursday, October 2, 2008

Đồng Bào Úc Châu Yểm Trợ Khối 8406
V
à Bán Nguyệt San Tự Do Ngôn Luận

Thư của Khối Yễm Trợ Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam - Khối 1706.

Kính gửi:
Khối 8406 cùng Ban Biên Tập của bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận.

Kính thưa quý vị,

Trước tình hình sôi bỏng của đất nước, cũng như cảm kích được sự kiên cường can đảm của quý vị trong cuộc tranh đấu ôn hoà cho tự do và dân chủ thiết thực nơi quê nhà, chúng tôi, các thành viên, đã cùng chung một ước mơ, và cùng một lý tưởng với quý vị, đã hình thành Khối Yểm Trợ Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam, vào ngày 1 tháng Bảy, năm 2006, tại Sydney Australia, nên được gọi tắt là Khối 1706. Chính những thành viên của Khối 1706 cũng là những người đã ký tên, để ủng hộ cho Bản Tuyên Ngôn tại Việt Nam ra đời vào ngày mồng 8 tháng Tư năm 2006.

Chúng tôi, Khối Yểm Trợ Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam, với tâm niệm của Khối, xin được hoàn thành sứ mạng yểm trợ trong mọi phương tiện cho mọi phương diện cần thiết, trong các hoạt đ ộng tranh đấu của quý vị cũng như việc duy trì cho được bền vững của bán nguyệt san Tự Do Ngôn Luận.

Mong rằng những đóng góp tuy nhỏ của Khối 1706, có thể giúp mang lại một chút phương tiện dễ dàng hơn cho sự nghiệp dân chủ hoá đất nước Việt Nam.

Kính thư,

Đoàn Kim
Đại Diện Khối Yểm Trợ Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam
Khối 1706.

******

"Mỗi người một tay,
hãy hỗ trợ phong trào dân chủ ở Việt Nam"

12 tháng 8 năm 2006

Nhu cầu hỗ trợ thiết thực cho phong trào dân chủ hóa Việt Nam

Ngày nào Việt Nam còn bị cai trị bởi một chế độ độc tài độc đảng, ngày đó còn chưa thể giải quyết tận gốc rễ những vấn nạn lớn của tổ quốc.

Làm sao giải quyết vấn nạn tham nhũng, nếu từ cơ quan điều tra tham nhũng đến toà án đến công an, đều thuộc về một đảng?

Làm sao giải quyết vấn nạn ma túy, nếu chính các viên chức cao cấp của Đảng và nhà nước CSVN nằm trong nhóm buôn bán ma túy?

Làm sao công nhân bảo vệ quyền lợi của mình, nếu nghiệp đoàn nằm trong tay nhà nước?

Làm sao dân chúng biết sự thật, khi báo chí do nhà nước điều khiển, và Quốc Hội bù nhìn làm ra luật bỏ tù phóng viên dám nói sự thật?

Càng ngày, phong trào đòi dân chủ hoá Việt Nam càng lên cao, và càng ngày nhà nước CSVN càng khó thể đàn áp hay bưng bít. Để đưa phong trào dân chủ lên giai đoạn vững chắc hơn, tầm mức quy mô hơn, một nhu cầu rất lớn là phương tiện vật chất cần phải có.

Khối 1706 là một tổ chức tự nguyện được thành lập để đóng góp về nhu cầu này, tức là hỗ trợ cho phong trào dân chủ hóa Việt Nam một cách thiết thực bằng tài vật.

Tiến Trình Thành Hình Khối 1706

Khối 1706 bắt nguồn từ đài phát thanh Việt Nam Sydney Radio, một đài phát thanh Việt Ngữ lớn ở tiểu bang New South Wales của nước Úc. Trong tháng Năm 2006, qua những chương trình bàn về nhu cầu dân chủ hoá Việt Nam, nhiều thính giả của đài đã đề nghị đóng góp tài vật để hỗ trợ phương tiện vật chất cho phong trào dân chủ là nhu cầu quan trọng, cần phải làm ngay. Hưởng ứng lời kêu gọi này của thính giả, ban phát thanh của đài Việt Nam Sydney Radio đã thành lập ra Khối, trong một buổi họp ngày thứ Bảy 1 tây tháng Bảy 2006.

Danh xưng chính thức là Khối Yểm Trợ Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam. Tuy nhiên, danh xưng "Khối 1706" là tên gọi tắt và tên gọi thường dùng và thông dụng.

Gây Quỹ

Mỗi thành viên của Khối 1706 tự nguyện đóng góp 10 Úc Kim trong phiên họp mỗi tháng. Lúc nào cũng sẵn sàng đón tiếp sự gia nhập của những thành viên mới.

Điều Hành Ban Điều Hành của Khối 1706 do thành viên chính thức bầu ra, với nhiệm kỳ 2 năm. Mọi thành viên của Ban Điều Hành đều làm việc không lương. Nhiệm vụ của Ban Điều Hành là tổ chức gây quỹ, điều hành việc thu chi, liên lạc với các cơ quan hữu trách của chính quyền Úc về việc gây quỹ, và quảng bá cũng như phát triển Khối. Khối 1706 đăng ký với Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại NSW. Ban Điều Hành trong nhiệm kỳ 2006-2008 gồm có:

- Trưởng Khối: Đoàn Kim
- Phó Khối: Nguyễn Biểu
- Hai Thủ Quỹ: Bảo Khánh, Nguyễn Yến
- Hai Thư Ký: Đăng Hải, Nguyễn Bá Lãng
- Ba Giám Sát: KT Vương, Trần Thị Ngọc, Lê Thị Hội

Ban Cố Vấn của Khối 1706 gồm những cá nhân do Ban Điều Hành mời làm cố vấn. Mọi thành viên trong Ban Cố Vấn đều làm việc không lương. Nhiệm vụ của Ban Cố Vấn là đóng góp ý kiến cho Ban Điều Hành. Một người trong Ban Điều Hành không được cùng lúc trong Ban Cố Vấn. Ban Cố Vấn của Ban Điều Hành 2006-2008 gồm có:

- Lê Viết Lâm
- Vũ Trọng Khải
- Phan Đông Bích
- Đoàn Việt Trung
- Lê Công

Bạch Hoá Chi Thu

Về những khoản thu, Khối 1706 sẽ công bố tất cả mọi chi tiết, tức là ai đóng góp bao nhiêu tiền vào ngày nào. Việc công bố sẽ dưới hình thức thông cáo trên Đài Việt Nam Sydney Radio, và cậy đăng trên các báo chí Việt Ngữ ở Úc. Về những khoản chi, Khối 1706 sẽ công bố tất cả mọi chi tiết, tức là cho ai hoặc nhóm nào, bao nhiêu tiền, vào ngày nào, và yểm trợ công việc hoặc mục đích gì. Tuy nhiên, trong trường hợp người nhận tiền chưa thể bằng lòng cho công bố, vì lý do liên quan đến sự an nguy của họ, Khối 1706 sẽ chỉ công bố 2 chi tiết - là ngày và số tiền - còn các chi tiết còn lại thì sẽ được hoãn đến khi có thể công bố được, mà không gây ra nguy hiểm cho người nhận. Mọi thắc mắc, xin liên lạc với: Đoàn Kim, điện thoại và fax 02-9645 5668, mobile: 0412 824 099, email: vietnamsydneyradio@bigpond.com, địa chỉ: PO Box 200 Bonnyrigg NSW 2177 Australia.


TRỞ VỀ
TRANG ĐẦU TIÊN


______________________________________________________