Thursday, October 2, 2008

Thư Thượng Nghị sĩ Ray Halligan,
Quốc Hội Tây Úc

ủng hộ Khối 8406 ngày 24-7-2006


Thư Thượng Nghị sĩ Ray Halligan ủng hộ Khối 8406 nguyên bản bằng Anh ngữ gửi riêng từng người trong 4 người có lẽ ông nghĩ là đang đại diện Khối 8406 : Giáo sư Hoàng Minh Chính, Kỹ sư Đỗ Nam Hải, Cựu Sĩ quan Trần Anh Kim, Linh mục Nguyễn Văn Lý. Cả 4 Thư đều ghi địa chỉ 69 Phan Đình Phùng, Huế, Việt Nam - Nhà Chung Tổng Giáo phận Huế - nơi Lm Nguyễn Văn Lý đang bị quản chế. Cả 4 Thư đều đã đến Lm Nguyễn Văn Lý qua đường Bưu điện thành phố Huế ngày 04-8-2006, đều cùng một nội dung, chỉ khác Tên Người nhận ở đầu Thư.

-- Bản Việt ngữ của Văn phòng Liên Lạc của Khối 8406 tại Việt Nam.

--Email : VPLL8406VN@gmail.com và VP8406VN@gmail.com.

Thư Thượng Nghị sĩ Ray Halligan, Quốc Hội Tây Úc
ủng hộ Khối 8406 ngày 24-7-2006

F G E

Quốc Hội Tây Úc

Ngày 24 tháng 7 năm 2006

Kính gửi Linh mục Nguyễn Văn Lý
69 Phan Đình Phùng, Huế
Việt Nam. (1)

Kính thưa Linh mục,

Tôi viết thư này để bày tỏ thêm sự ủng hộ của tôi đối với Bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam 2006 của Khối 8406.

Bản Tuyên Ngôn này đã có những trích dẫn từ :

– Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền của Pháp năm 1791 ;

– Tuyên Ngôn Độc Lập của Hoa Kỳ năm 1776 ;

– Tuyên Ngôn của Hồ Chí Minh, Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa năm 1945 ; và

– Công Ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị năm 1966 mà Việt Nam đã xin gia nhập năm 1982,

(qua các trích dẫn ấy, Bản Tuyên Ngôn của Quý Vị gửi đi) sứ điệp về các thứ tự do và các quyền căn bản của cá nhân giữ nguyên giá trị rất rõ ràng.

Ông Winston Churchill (Thủ Tướng Anh) đã nói :

“Thế giới tội lỗi và đau khổ này đã và sẽ còn thử nghiệm nhiều hình thức chính quyền khác nhau.

“Không ai cho rằng chế độ dân chủ là hoàn hảo và hoàn toàn khôn ngoan.

"Thật vậy, người ta nói rằng chế độ dân chủ là hình thức nhà nước tồi tệ nhất nhưng vẫn còn tốt hơn tất cả những hình thức nhà nước khác đã từng được thử nghiệm."

Và chính Ông Winston Churchill cũng đã nói :

Tất cả những gì cao đẹp thì đều đơn giản, trong đó nhiều điều chỉ cần một từ là diễn tả được, như tự do, danh dự, bổn phận, tình thương, hy vọng.

Quý Vị đang chiến đấu cho những điều cao đẹp “đơn giản” ấy, những điều mà những ai may mắn sống trong một nền dân chủ được bảo đảm đều không cần phải mất công xem xét đến một nền dân chủ khác.

Theo định nghĩa, bất kỳ hình thức độc tài nào cũng đều giới hạn quá đáng những quyền tự do như tự do ngôn luận, tự do hội họp hay lập hội, tự do tôn giáo.

Tệ hơn nữa, độc tài thường dẫn tới việc lạm dụng quyền lực không những hạn chế các quyền tự do cơ bản mà còn trừng phạt tại chỗ những ai không chịu tuân hành các mệnh lệnh bất xứng lẽ ra không nên có trong xã hội.

Tuyên Ngôn 2006 đã sẵn sàng trả giá cho việc thực hiện nền dân chủ đích thực và lâu dài tại Việt Nam. Điều ấy khiến cho Khối 8406 xứng đáng được thế giới ủng hộ.

Trong một bài diễn văn nổi tiếng, Mục sư Martin Luther King đã nói lên giấc mơ của mình.

Hôm nay, Khối 8406 cũng có một giấc mơ mà tôi hân hạnh ủng hộ với hy vọng sẽ được nhìn thấy giấc mơ ấy trở thành hiện thực.

Tôi xin chân thành gửi những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất của tôi đến mọi nỗ lực của Quý Vị.

Kính thư,

(ký tên)

Ray Halligan MLC
Bộ Trưởng Lập Sẵn của Chính Phủ Đối Lập (Shadow Minister)
Đặc trách Công Dân và Đa Văn Hóa, Gia Cư, Lao Động và Dịch Vụ.


TRỞ VỀ
TRANG ĐẦU TIÊN


______________________________________________________