Thursday, October 2, 2008

50 Dân biểu Quốc Hội Hoa Kỳ ủng hộ
các nhà dân chủ Việt Nam

(30.05.2006)

Sau khi bản Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam được những nhà đấu tranh dân chủ ở trong nước ban hành vào ngày 8-4-2006, chính giới quốc tế ngày càng bầy tỏ sự hỗ trợ tích cực cho nỗ lực này. Một bản thông cáo báo chí phổ biến ngày 30-5-2006 dưới danh xưng của 4 đoàn thể là Ủy Ban Vận Động Chính Trị Người Mỹ Gốc Việt (ông Hoàng Tứ Duy), Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt Tại Hoa Kỳ (ông Nguyễn Ngọc Bích), Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng (ông Nguyễn Kim) và Vietnam Review Inc. (ông Nguyễn Quốc Khải) cho biết có 50 dân biểu quốc hội Hoa Kỳ đã ký tên chung trên một bức Thư Ngỏ để bầy tỏ sự hỗ trợ tích cực này. Sau đây là bản dịch Việt ngữ, cũng như nguyên bản của bức thư ngỏ này.


Bản Dịch Việt ngữ :

Quốc Hội Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ
Washington, DC 20515

Ngày 30 tháng 5 năm 2006

Thư ngỏ gửi các công dân Việt Nam đã ký tên vào
Lời Kêu Gọi cho Quyền Thành Lập và Hoạt động Đảng Phái tại Việt Nam

Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam

Chúng tôi xin chân thành bầy tỏ sự hỗ trợ, khích lệ và kính trọng đối với 116 công dân Việt Nam đã ký tên ngày 6 tháng 4 năm 2006 vào "Lời Kêu Gọi cho Quyền Thành Lập và Hoạt Động Đảng Phái tại Việt Nam" và 118 công dân Việt Nam đã ký tên ngày 8 tháng 4 năm 2006 vào "Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam".

Chúng tôi được biết từ khi các văn kiện này được công bố, đã có hàng ngàn người Việt ở trong và ngoài nước lên tiếng hỗ trợ. Những văn kiện này đã cho thấy rõ, dầu cho tình trạng tự do ở mỗi nơi còn khác biệt nhưng khát vọng tự do thì ở đâu cũng như nhau.

Chúng tôi hy vọng lá thư này sẽ nhắc nhở cho những ai có ý đồ muốn bóp nghẹt những tiếng nói đòi tự do hoặc toan tính đe dọa hay đàn áp những người dân đã bầy tỏ quan điểm của họ một cách bất bạo động, là một sự vi phạm nhân quyền và mâu thuẫn với mọi hình ảnh ổn định và tiến bộ mà chính quyền Việt Nam đang muốn có. Đây là điều toàn thể thế giới đang theo dõi.

Với hết cả những ai đang sống tại Việt Nam đã ký tên vào những văn kiện lịch sử này, sự can đảm và quyết tâm của quý vị để bảo vệ tự do của con người bằng những phương tiện bất bạo động là tấm gương sáng cho đồng bào cả nước, cho chính chúng tôi và cho toàn thế giới. Chúng tôi cam kết sẽ sát cánh cùng quý vị trong cuộc tranh đấu này.

Trân trọng,

1. DB Loretta Sanchez
2. DB Tom Davis
3. DB Chris Smith
4. DB Zoe Lofgren
5. DB Major Owens
6. DB Linda Sanchez
7. DB Shelley Berkley
8. DB Carolyn McCarthy
9. DB Grace Napolitano
10. DB Jim Matheson
11. DB Charles A. Gonzalez
12. DB Dan Boren
13. DB Ed Case
14. DB Allen Boyd
15. DB Alan B. Mollohan
16. DB Mike Thompson
17. DB Ellen Tauscher
18. DB Gene Taylor
19. DB Nita Lowey
20. DB Ed Pastor
21. DB Charlie Melancon
22. DB Bud Cramer
23. DB Ron Kind
24. DB Ben Chandler
25. DB Mike Ross
26. DB Mike Doyle
27. DB Leonard Boswell
28. DB Alcee Hastings
29. DB Brad Sherman
30. DB Dennis Cardoza
31. DB Ted Strickland
32. DB Sherrod Brown
33. DB Jan Schakowsky
34. DB Carolyn Maloney
35. DB Chris Van Hollen
36. DB Maurice Hinchey
37. DB Gary Ackerman
38. DB Raúl Grijalva
39. DB Kendrick Meek
40. DB Hilda Solis
41. DB Tim Ryan
42. DB Benjamin Cardin
43. DB Al Green
44. DB Mike Honda
45. DB Tammy Baldwin
46. DB Adam Schiff
47. DB Dan Burton
48. DB Susan Davis
49. DB Michael McNulty
50. DB Ed Royce


TRỞ VỀ
TRANG ĐẦU TIÊN


______________________________________________________