Thursday, October 2, 2008

Khối 8406 Chào Mừng
Công Đoàn Độc Lập Việt Nam
Chính Thức Thành Lập tại Việt Nam
ngày 20-10-2006


Việt Nam, ngày 21 tháng 10 năm 2006

Kính gửi :
Bạn Nguyễn Khắc Toàn,
Ban Đại Diện và Tập thể các Uỷ viên Lâm Thời
Và Toàn thể Công Đoàn Độc Lập Việt Nam.

Bạn Nguyễn Khắc Toàn và Quý Bạn kính mến,

Hòa niềm vui lớn chung với các Chiến sĩ Nhân quyền Dân chủ Hòa bình của cả Nước và của tất cả Đồng bào, cũng như của mọi người thiện chí toàn cầu đang thiết tha với nền Tự do Dân chủ đích thật cho Việt Nam, với cuộc sống cần được thăng tiến về mọi mặt của Đồng bào Việt Nam, nhất là giới lao động Việt Nam, chúng tôi, Khối 8406, rất vui mừng được tin Quý Bạn vừa công bố thành lập Công Đoàn Độc Lập Việt Nam ngày 20-10-2006. Việc nầy hoàn toàn phù hợp với khát vọng và mục tiêu của Khối 8406.

Quả vậy, ngày 19-3-2006, 118 Nhân sĩ Việt Nam – cũng chính là Nhóm 118 của Khối 8406 sau đó, đã ra “Lời Kêu Gọi Cho Quyền Công Nhân tại Việt Nam : Hỡi các Công nhân toàn Đất nước, Hãy liên kết đòi hỏi Công bằng và Lẽ phải !” Trong đó, mục số 2 đã ghi rõ : Công ước Quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, được biểu quyết ngày 16-12-1966 và Việt Nam xin gia nhập ngày 24-9-1982, điều 7 : “Các Quốc gia thành viên của Công ước công nhận quyền của mọi người được hưởng những điều kiện làm việc công bằng và thuận lợi, đặc biệt bảo đảm : (a) trả thù lao cho tất cả mọi Công nhân ít nhất với : (i) tiền lương thỏa đáng và thù lao bằng nhau cho những công việc có giá trị như nhau, không có sự phân biệt đối xử nào… (ii) một cuộc sống tương đối đầy đủ cho họ và gia đình họ…; (b) những điều kiện làm việc an toàn và vệ sinh ; (c) cơ hội ngang nhau cho mọi người trong việc được đề bạt…; (d) sự nghỉ ngơi, thời gian rảnh rỗi, giới hạn hợp lý số giờ làm việc, những ngày nghỉ thường kỳ được hưởng lương cũng như thù lao cho những ngày nghỉ lễ.” Điều 8 Công ước cũng đã ghi : “Các Quốc gia thành viên của Công ước cam kết bảo đảm : (a) quyền của mọi người được thành lập và gia nhập Công đoàn mà mình lựa chọn, chỉ phải tuân theo quy chế của Tổ chức đó để thúc đẩy và bảo vệ các lợi ích kinh tế và xã hội của mình…; (b) quyền của các Tổ chức Công đoàn được thành lập các Liên hiệp Công đoàn Quốc gia và quyền của các Liên hiệp Công đoàn được thành lập hay gia nhập các Tổ chức Công đoàn Quốc tế ; (c) quyền của các Công đoàn được tự do hoạt động, không hề bị một sự hạn chế nào ngoài những hạn chế do Luật pháp quy định và cần thiết đối với xã hội dân chủ vì lợi ích của an ninh quốc gia và trật tự công cộng…; (d) quyền đình công với điều kiện là quyền này phải được thực hiện phù hợp với Luật pháp của mỗi Nước”.

Rồi Phần Yêu cầu số 2 : “Cương quyết đòi hỏi Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải mau chóng sửa đổi luật lao động cho phù hợp với tiêu chuẩn văn minh và nhân quyền quốc tế ; tạo điều kiện để các Công nhân tự thành lập các Công đoàn có khả năng bênh vực quyền lợi chính đáng của mình thay cho Công đoàn công cụ tay sai tai mắt do chính Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã dựng lên ; trả lương tối thiểu cho Công nhân trong và ngoài công ty xí nghiệp quốc doanh đồng đều nhau và ngang mức lương tối thiểu của khu vực ; cải thiện điều kiện làm việc, nghỉ ngơi, ăn ở, y tế, hưởng thụ văn hóa của Công nhân,...”

Nhất là trong Tuyên Ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006 ngày 8-4-2006, Khối 8406 đã long trọng khẳng định ở Phần Mục tiêu cụ thể là thiết lập lại các quyền cơ bản của toàn Dân, trong đó có “Quyền Tự do hoạt động Công đoàn độc lập và Quyền Đình công chính đáng theo Công ước Quốc tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn hóa, được Liên Hiệp Quốc biểu quyết ngày 16-12-1966, Việt Nam xin tham gia ngày 24-9-1982, điều 7 và 8 : “Các Quốc gia thành viên của Công ước công nhận quyền của mọi người được hưởng những điều kiện làm việc công bằng và thuận lợi…, quyền của mọi người được thành lập và gia nhập Công đoàn mà mình lựa chọn, chỉ phải tuân theo quy chế của Tổ chức đó để thúc đẩy và bảo vệ các lợi ích kinh tế và xã hội của mình… (với) quyền đình công…”. Các công đoàn này phải là những tổ chức duy nhất hoạt động độc lập, không có những loại Công đoàn tay sai của nhà cầm quyền”.

Vì thế, Khối 8406 hoàn toàn tán thành việc Quý Bạn thành lập Công đoàn Độc lập Việt Nam và các Mục tiêu của Công đoàn Độc lập Việt Nam này như trong Bản Tuyên bố Thành lập của Quý Bạn : - Bảo vệ quyền lợi chính đáng của người công nhân Việt Nam ; - Giúp đỡ những công nhân găp khó khăn trong cuộc sống, lúc ốm đau, bệnh tật ; - Nâng cao tình đoàn kết của giới công nhân.

Khối 8406 kêu gọi mọi Thành viên của mình trong và ngoài Nước nhiệt tình tham gia hoặc ủng hộ Công đoàn Độc lập Việt Nam bằng mọi cách thiết thực, đồng thời quyết tâm cùng nhau liên kết bảo vệ Công đoàn yêu quý này.

Kính chúc Quý Bạn ngày càng thắng lợi trong nhiệm vụ thăng tiến Đồng bào Việt Nam và nhất là giới lao động Việt Nam rất cao cả này.

Đại diện lâm thời Khối 8406 trong và ngoài Nước :

Đỗ Nam Hải, Kỹ sư, Sài Gòn.
Trần Anh Kim, Cựu Sĩ quan, Thái Bình.
Nguyễn Văn Lý, Linh mục Công giáo, Huế.


TRỞ VỀ
TRANG ĐẦU TIÊN


______________________________________________________