Thursday, October 2, 2008

Thư Khối 8406 cảm ơn 50 Nhân sĩ
Phong trào Hiến Chương 77

Kính gửi :
Ông Václav Havel
Ông Rudolf Battěk,
Ông Jiří Gruntorád
Dana Němcová,
46 Nhân sĩ khác của Phong trào Hiến chương 77.

Việt Nam, ngày 02-6-2006

Kính thưa Quý Vị,

Những người ký tên vào “Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006 ngày 8-4-2006” và tất cả những ai đang chiến đấu trên khắp thế giới cho nhân quyền, tự do và dân chủ tại Đất nước chúng tôi rất vui mừng trước bức thư ủng hộ đề ngày 23-5-2006 của Quý vị.

Phong trào Hiến chương 77, mà Quý vị đều là thành viên, đã là một biến cố quan trọng của lịch sử hiện đại, vì phong trào đối kháng dân chủ này đã góp phần đưa đến sự sụp đổ của nhà cầm quyền Cộng sản tại Tiệp Khắc năm 1989. Đó đã là nguồn hứng khởi lớn lao cho mọi nhà đấu tranh vì tự do trên khắp thế giới và giờ đây là một tác nhân kích thích chúng tôi khôi phục các nhân quyền và dân quyền tại Đất nước chúng tôi.

Kinh nghiệm và tấm gương của Quý vị trong công cuộc đấu tranh vì tự do của Quý vị cũng như sự ủng hộ và trợ giúp của Quý vị đối với cuộc đấu tranh của chúng tôi đem lại cho chúng tôi niềm hy vọng thực hiện tại Việt Nam cuộc Cách mạng Nhung lẫy lừng mà Quý vị đã thực hiện tại Tiệp Khắc.

Trong lúc chờ đợi, qua việc sát cánh với chúng tôi trong cuộc đấu tranh chống lại nền chuyên chế cộng sản, Quý vị đang giúp chúng tôi đòi hỏi nhà cầm quyền Việt Nam phải thực hiện các nghĩa vụ pháp lý trong tư cách thành viên đã ký tên vào các Công ước Quốc tế về nhân quyền, y như Quý vị đã đòi hỏi nhà cầm quyền Tiệp khắc phải thực hiện các nghĩa vụ pháp lý trong tư cách thành viên đã ký tên vào Hiệp ước Helsinki.

Chúng tôi xin cảm ơn Quý vị đã quyết tâm sát cánh với chúng tôi trong cuộc đấu tranh nầy.

Trân trọng,

Đại diện lâm thời 1.250 Thành viên Khối 8406 :

Hoàng Minh Chính, Hà Nội.
Đỗ Nam Hải, Sài Gòn.
Trần Anh Kim, Thái Bình.
Nguyễn Văn Lý, Huế.


TRỞ VỀ
TRANG ĐẦU TIÊN


______________________________________________________