Thursday, October 2, 2008

Thư Khối 8406 cảm ơn Tiến sĩ Willem Koetsier
Tổng Thư ký Liên đoàn Hòa bình Thế giới tại Hà Lan
Liên đoàn Hòa bình Thế giới Liên tôn & Quốc tế

Kính gửi : Tiến sĩ Willem Koetsier
Tổng Thư ký Liên đoàn Hòa bình Thế giới (UPF)
Liên đoàn Hòa bình Thế giới Liên tôn & Quốc tế
Tổ Chức Phi Chính Phủ Đặc Trách Cố Vấn Bên Cạnh Liên Hiệp Quốc
Các Văn Phòng Khu Vực & Văn phòng Hiến Chương Hà Lan
Kamelenspoor 60, 3605 EC Maarssen, Hà Lan.

Huế, Việt Nam, ngày 16 tháng 8 năm 2006

Chủ đề :
Tuyên Ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006

Tiến sĩ Willem Koetsier kính mến,

Xin cảm ơn Ngài rất nhiều về Thư ủng hộ quý giá của Ngài. Thư ấy muốn nói với chúng tôi rằng các Bạn hữu Quốc tế như Ngài và Tổ chức của Ngài, đã nhận thức được Phong trào của chúng tôi đang nỗ lực tối đa để thực hiện một nền dân chủ đích thực tại Quê hương Việt Nam của chúng tôi.

Như Ngài đã biết, con đường tiến đến Dân chủ thật là khó khăn. Mặc dù Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam hiện hành chắc chắn đã quan tâm đến Tuyên ngôn của chúng tôi một cách nghiêm túc, nhưng đáp lại chỉ là các hành động đàn áp, đe doạ, thẩm vấn, quản chế và bắt giữ các Chiến sĩ Dân chủ Hoà bình tức là các Thành viên Khối 8406 mà thôi. Mặc dù chúng tôi đều hi vọng vào sự hợp tác chân thành và hiệu quả của Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, nhưng trong thực tế, chúng tôi không thể đạt được tiến bộ hiện thực nào nếu không có sự hỗ trợ mạnh mẽ của các Tổ chức bên ngoài Việt Nam như Tổ chức của Ngài và của Cộng đồng Quốc tế.

Chúng tôi hi vọng Ngài và Tổ chức của Ngài tiếp tục ủng hộ chúng tôi.

Trân trọng,

Đại diện lâm thời Khối 8406
gồm 1.842 Chiến sĩ Dân chủ Hòa bình và hàng vạn Thành viên quốc nội :

Đỗ Nam Hải, Kỹ sư, Sài Gòn.
Trần Anh Kim, Cựu Sĩ quan, Thái Bình.
Nguyễn Văn Lý, Linh mục Công giáo, Huế.
69 Phan Đình Phùng, Huế, Việt Nam.


TRỞ VỀ
TRANG ĐẦU TIÊN


______________________________________________________