Thursday, October 2, 2008

Thư Khối 8406 cảm ơn
Nhóm 50 Dân biểu Hoa Kỳ
ngày 31-5-2006

Kính gửi
Bà Dân biểu Loretta Sanchez, Đại diện Nhóm 50 Dân biểu
và Mỗi Thành viên Nhóm 50 Dân biểu Hạ Nghị viện Quốc hội Hoa Kỳ.

Việt Nam, ngày 31 - 5 - 2006

Kính thưa Bà Dân biểu Loretta Sanchez và tất cả Quý Vị,

Thư ngỏ ngày 30-5-2006 của Quý Vị ủng hộ những người đấu tranh Việt Nam đã ký tên vào “Lời kêu gọi cho quyền Thành lập và Hoạt động Đảng phái tại Việt Nam ngày 06-4-2006”“Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam ngày 08-4-2006” đã gây ra một niềm vui rất lớn lao chẳng những cho các người ký tên mà còn cho những ai đang mong ước và đang chiến đấu trên khắp thế giới cho các nhân quyền tại Đất nước chúng tôi.

Thư ngỏ của quý Vị cũng gia tăng lòng can đảm cho chúng tôi là những người hằng ngày phải đối mặt với nguy cơ bị quấy rầy, bị buộc im lặng và thậm chí bị bỏ tù bởi một nhà cầm quyền vốn nổi tiếng là kẻ thù nghịch, thậm chí là kẻ tiêu diệt mọi thứ tự do.

Quý Vị đã nhắc cho nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nhớ rằng việc đàn áp những công dân bày tỏ cách ôn hòa các lập trường và quan điểm của họ sẽ gây nên tai hại lớn lao cho nhà cầm quyền và cho chính Đất nước chúng tôi trong thời đại toàn cầu hóa này, toàn cầu hóa các luật lệ và giá trị của nền dân chủ.

Tóm lại, qua việc thường xuyên bày tỏ mối quan tâm theo dõi của mình trước hiện tình Việt Nam và qua việc phản ứng nhanh chóng, tích cực, thuận lợi trước Lời Kêu Gọi và Bản Tuyên Ngôn của chúng tôi, Quý Vị và các Đồng nghiệp của Quý Vị đã làm sáng tỏ chính nghĩa cuộc đấu tranh của chúng tôi cho tự do và dân chủ của Dân tộc chúng tôi.

Chúng tôi xin cảm ơn Quý Vị đã quyết tâm đứng chung với chúng tôi trong cuộc đấu tranh này qua thư ngỏ ngày 09-5-2006 và nhất là qua thư ngỏ rất quý giá ngày 30-5-2006 này của Quý Vị.

Kính thư,

Đại diện lâm thời 1.250 thành viên tại Việt Nam của Khối 8406 :

Hoàng Minh Chính, Hà Nội.
Đỗ Nam Hải, Sài Gòn.
Trần Anh Kim, Thái Bình.
Nguyễn Văn Lý, Huế.


TRỞ VỀ
TRANG ĐẦU TIÊN


______________________________________________________